Bouwhistorisch onderzoek

Een belangrijk deel van bouwhistorisch onderzoek bestaat uit het identificeren van de historische gelaagdheid; bestudering van het gebouw of complex om diverse ontwikkelingsstadia en verbouwingen in kaart te brengen. Het ontrafelen van de bouwgeschiedenis resulteert in een bouwfasering. Naast het duiden van deze gelaagdheid, is het belang om een waardering te geven aan deze onderdelen van het gebouw.

Aan de hand van metingen van het geheel werken we bouwtekeningen uit op een grote schaal, indien nodig worden kleinere onderdelen als vensters gedetailleerde tekeningen uitgewerkt. Zowel de bouwfasering als de waardestelling worden op de bouwtekeningen aangegeven met kleuren.

Naast bouwhistorische waarden, zijn er ook cultuurhistorische waarden die belicht kunnen worden. In een cultuurhistorisch onderzoek worden immateriële historische aspecten onderzocht als gebruiksgeschiedenis van het pand, maatschappelijke betekenis, betekenis van het pand binnen het oeuvre van de architect, de architectuurgeschiedenis.

Een bijzondere vorm van bouwhistorisch onderzoek is kleuronderzoek. Onder de zichtbare verflaag zijn vaak oudere verflagen aanwezig die veel zeggen over de geschiedenis van het pand. Bij kleuronderzoek leggen we de verschillende verflagen bloot, zodat er een kleurentrap ontstaat. Hans Vlaardingerbroek heeft jarenlange ervaring met het blootleggen, maar ook het bepalen van de kleur en de bijbehorende periode. Kleuronderzoek is een specialisme en in het verleden hebben wij met meerdere projecten samengewerkt met gespecialiseerde kleurhistorici.