Architectuur & Restauratie

Creativity in conservation is de lijfspreuk van ir. Hans Vlaardingerbroek. Jarenlange ervaring met oog voor historische architectuur dat zich uit in een zorgvuldige detaillering.

Bijna alle historische gebouwen en complexen bezitten een historische gelaagdheid. Een belangrijke stap in het proces is het identificeren van die historische gelaagdheid. Dit geldt voor zowel restauratie als het ontwerpproces. Een aspect van restauratie is onderhoud, wij hebben een zeer grote hoeveelheid kennis van historische materialen en bouwtechnieken opgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om op historisch verantwoorde wijze te restaureren.

Aanbouw en uitbreiding

Daarnaast zijn wij met onze uitgebreide historische kennis in staat om historische vormen te verwezenlijken in hedendaagse materialen en technieken. Een zorgvuldige detaillering en maatvoering is essentieel om historiserend bouwen te laten overtuigen.

De resultaten van kleuronderzoek zijn vaak een inspirerende aanleiding voor kleurgebruik in het ontwerp.

Het bureau heeft ervaring op een breed werkterrein met openbare gebouwen, kantoren, woningbouw en voert opdrachten uit voor particulieren, stichtingen, projectontwikkelaars en overheden

Daarnaast speelt integratie van ontwerp en installaties een steeds grotere rol. Ook hier is kennis van de technische mogelijkheden binnen het kader van het historische pand zeer belangrijk. Wij zijn prima in staat om zowel een ontwerpende als coördinerende taak met betrekking op integratie op ons te nemen.