Loading...

Bureau Vlaardingerbroek
Architecten & Bouwhistorici

Sinds 1996 heeft leidinggevend ingenieur Hans Vlaardingerbroek een brede reputatie opgebouwd door zijn gedegen restauraties en betrouwbare adviezen. Hierbij zijn de kennis van geschiedenis en bouwhistorie van zowel interieur als exterieur een bepalende factor.

Hans Vlaardingerbroek startte in 1996 als partner van bureau Vlaardingerbroek & Wevers. Ontstaan uit de samenwerking tijdens hun studie aan de TU-Delft, waar zij afstudeerden in de richting Architectuur & Restauratie. Sinds 2010 werken wij onder de naam Bureau Vlaardingerbroek.

We zijn trots op het grote aantal succesvol uitgevoerde gevarieerde opdrachten en adviezen. Woningen, landhuizen, kastelen, musea, boerderijen, kassencomplexen, kerken zijn in de afgelopen dertig jaar voorbij gekomen. Binnen al deze opdrachten vormde de integratie van onderzoek naar de bouwhistorie en de afwerkingsgeschiedenis een hoofdrol.

Wij hebben onze kennis en ervaring in de afgelopen decennia verder opgebouwd en vertalen historische vormen in hedendaagse materialen en detailleringen.

Daarom: Creativity in Conservation.

TEAM

ir. Hans Vlaardingerbroek

Ir. Hans Vlaardingerbroek is in 1989 afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde in de richting architectuur en restauratie. Zijn grote inspirator was prof.dr. C.L. Temminck Groll, de nestor van de opleiding tot restauratiearchitect. Sinds 1996 voert Hans een eigen bureau, vanaf 1996 als mede-eigenaar van het bureau Vlaardingerbroek & Wevers en vanaf 2013 als eigenaar van Bureau Vlaardingerbroek. Tevens heeft hij sinds jaar en dag zitting in monumentencommissies en commissies voor ruimtelijk kwaliteit.

In de meer dan 25 jaar dat Hans werkzaam is als restauratiearchitect heeft hij aansprekende projecten gehad, zoals Gunterstein, de Trompenburg, het Trippenhuis en sinds enige tijd: Het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Bij de projecten speelt kennis van de bouwhistorie, van interieurs en van technische aspecten van de restauratie een grote rol. Als zelfstandig bouwhistoricus is hij al sinds 1996 werkzaam, onder andere in verband met de renovatie van het Binnenhof. In de bouwhistorie richt hij zich vooral op de periode vanaf de 17e eeuw.

Tenslotte omvat de portefeuille ook herbestemmingen en traditionalistische architectuur.

 

e-mail   linkedIn

Mark Evers MSc, MA

Mark is in 2009 als architect afgestudeerd aan de TU Eindhoven met een ontwerp voor een renovatie en bouwhistorisch onderzoek van het Jeroen Bosch-huis in ‘s-Hertogenbosch. Aansluitend heeft hij een master architectuurgeschiedenis afgerond aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2014 is hij werkzaam bij Bureau Vlaardingerbroek waar hij zijn brede kennis van architectuur, bouw- en architectuurhistorie en constructie toepast in uiteenlopende projecten.

e-mail   linkedIn